Creștinismul e o treabă serioasă

Un bun prieten al meu, preot budhist, îmi spunea la un moment dat despre o campanie începută de budhiștii autentici pentru a împiedica difuzarea pe internet a unor false citate din Buddha și a unei imagini fals-relativiste a religiei lor.
Sincer, am fost uimit, deci occidentalii, după ce își relativizează propria credință, Creștinismul, se duc spre religiile orientale nu pentru a le îmbrățișa cu sinceritate ci pentru a le …mcdonaldiza și pe acelea? Discuțiile cu prietenul meu, preotul budhist, m-au convins că acest cancer ideologic, relativismul, este deja o metastază, care probabil va duce și la sfârșitul fatal al lumii noastre, așa cum este ea.
Anticreștinii relativiști nici nu mai pierd vremea cu îndemnul lui Lenin: ”Citiți Biblia ca să o combateți!” Pur și simplu inventează un pseudo-creștinism, tălâmb și molâu, având în centru un soi de hippie evreu. Acest pseudo-creștinism nu are pretenția de a fi singura credință adevărată, este deschis spre toate religiile- pe care le consideră deopotrivă adevărate, chiar dacă unele vorbesc de un milion de zei sau altele doar de unul singur. Scopul este unul singur, spun ei, chiar dacă se ajunge la el prin asceza unei singure vieți sau prin reîncarnări multiple… Iar scopul nu este de fapt mântuirea ci pacea socială, multiculturală, o lume în care toți se iubesc, un soi de woodstock în care totul este permis atunci când faci sex (varianta post-revoluție sexuală a augustinianului ”iubește și fă ce vrei”).
Acest pseudo-creștinism este însă anti- Evanghelie.
Creștinismul autentic este o credință foarte clară, foarte fermă și foarte solicitantă. Hai să citim împreună niște foarte clare versete din Noul Testament care ne spun foarte clar cum este cu Creștinismul. Ne rezumăm doar la câteva și doar la Noul Testament, ca să nu iscăm pasiuni interconfesionale.

”Fericiţi veţi fi voi când vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, minţind din pricina Mea.
Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata voastră multă este în ceruri, că aşa au prigonit pe proorocii cei dinainte de voi.” (Matei 5, 11-12).

”Voi sunteţi sarea pământului; dacă sarea se va strica, cu ce se va săra? De nimic nu mai e bună decât să fie aruncată afară şi călcată în picioare de oameni. Voi sunteţi lumina lumii; nu poate o cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă.” (Matei 5, 13-14)

”Şi mergând, propovăduiţi, zicând: S-a apropiat împărăţia cerurilor. (…). Şi dacă este casa aceea vrednică, vină pacea voastră peste ea. Iar de nu este vrednică, pacea voastră întoarcă-se la voi. Cine nu vă va primi pe voi, nici nu va asculta cuvintele voastre, ieşind din casa sau din cetatea aceea, scuturaţi praful de pe picioarele voastre.
Adevărat grăiesc vouă, mai uşor va fi pământului Sodomei şi Gomorei, în ziua judecăţii, decât cetăţii aceleia.” (Matei 10, 7-15)

”Nu socotiţi că am venit să aduc pace pe pământ; n-am venit să aduc pace, ci sabie. Căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mama sa, pe noră de soacra sa. Şi duşmanii omului (vor fi) casnicii lui.
Cel ce iubeşte pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; cel ce iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine.
Şi cel ce nu-şi ia crucea şi nu-Mi urmează Mie nu este vrednic de Mine.
Cine ţine la sufletul lui îl va pierde, iar cine-şi pierde sufletul lui pentru Mine îl va găsi.
Cine vă primeşte pe voi pe Mine Mă primeşte, şi cine Mă primeşte pe Mine primeşte pe Cel ce M-a trimis pe Mine.
Cine primeşte prooroc în nume de prooroc plată de prooroc va lua, şi cine primeşte pe un drept în nume de drept răsplata dreptului va lua.
Şi cel ce va da de băut unuia dintre aceştia mici numai un pahar cu apă rece, în nume de ucenic, adevărat grăiesc vouă: nu va pierde plata sa.” (Matei, 10, 34-42).

”Iisus a răspuns: Adevărat, adevărat zic ţie: De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în împărăţia lui Dumnezeu.” (Ioan 3,5)

”Şi le-a zis Iisus: Adevărat, adevărat zic vouă, dacă nu veţi mânca trupul Fiului Omului şi nu veţi bea sângele Lui, nu veţi avea viaţă în voi. Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţă veşnică, şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi.
Trupul este adevărată mâncare şi sângele Meu, adevărată băutură. Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu rămâne întru Mine şi Eu întru el.
Precum M-a trimis pe Mine Tatăl cel viu şi Eu viez pentru Tatăl, şi cel ce Mă mănâncă pe Mine va trăi prin Mine. Aceasta este pâinea care s-a pogorât din cer, nu precum au mâncat părinţii voştri mana şi au murit. Cel ce mănâncă această pâine va trăi în veac.” (Ioan 6, 53-58)

”Iată, stăpânitorul lumii acesteia vine si nu va gasi în Mine nimic” (Ioan 14, 20)

”Aceasta vă poruncesc: să vă iubiţi unul pe altul. Dacă vă urăşte pe voi lumea, să ştiţi că pe Mine mai înainte decât pe voi M-a urât. Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al său; dar pentru că nu sunteţi din lume, ci Eu v-am ales pe voi din lume, de aceea lumea vă urăşte.” (Ioan 15, 17-19)

”Eu le-am dat cuvântul Tău, şi lumea i-a urât, pentru că nu sunt din lume, precum Eu nu sunt din lume. Nu Mă rog ca să-i iei din lume, ci ca să-i păzeşti pe ei de cel viclean.
Ei nu sunt din lume, precum nici Eu nu sunt din lume.
Sfinţeşte-i pe ei întru adevărul Tău; cuvântul Tău este adevărul. Precum M-ai trimis pe Mine în lume, şi Eu i-am trimis pe ei în lume.
Pentru ei Eu Mă sfinţesc pe Mine Însumi, ca şi ei să fie sfinţiţi întru adevăr. Dar nu numai pentru aceştia Mă rog, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine, prin cuvântul lor. Ca toţi să fie una, după cum Tu, Părinte, întru Mine şi Eu întru Tine, aşa şi aceştia în Noi să fie una, ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis.
Şi slava pe care Tu Mi-ai dat-o, le-am dat-o lor, ca să fie una, precum Noi una suntem.” (Ioan 17, 14-22)

”Știti, oare, ca nedreptii nu vor mosteni imparatia lui Dumnezeu? Nu va amagiti: Nici desfranatii, nici inchinatorii la idoli, nici adulterii, nici malahienii, nici sodomitii, Nici furii, nici lacomii, nici betivii, nici batjocoritorii, nici rapitorii nu vor mosteni imparatia lui Dumnezeu.” (I Corinteni 6, 9-10).

”Ştiu faptele tale; că nu eşti nici rece, nici fierbinte. O, de ai fi rece sau fierbinte! Astfel, fiindcă eşti căldicel – nici fierbinte, nici rece – am să te vărs din gura Mea.” (Apocalipsa 3, 15-16)

Și acestea sunt doar câteva citate….

Creștinismul este o treabă serioasă. Dacă nu suntem fierbinți, poate că e mai bine să fim reci când vine vorba de credință. Dar să nu uităm că relativismul și amestecătura e treabă de căldicei, pe care Domnul o va scuipa, oricât de bineintenționate ar fi relativismele astea.

2ab3e252dfe5c7c7010f5ae083cb62f5

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s